آموزش پودمان برق کار و فناوری نهم

مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق کاروفناوری نهم

لامپ های کم مصرف را بیشتر بشناسید

در بیشتر کشورها عمر مفيد لامپ های کم مصرف CFLs از 5 تا 10 هزار ساعت عنوان شده است و مصرف کننده پس از پايان زمان عمر مفيد آن را به مراکز بازيافت تحويل مي دهند تا به روشهاي خاصي معدوم شود ولي در ايران به دليل نبود آيين نامه ها يا پروتکل ملي و جهاني تا زمان شکسته نشدن از آن استفاده مي کنند. و سپس انداختن در زباله دان !!!!!!!!!!!!!!

http://suherfe.blogfa.com

جزئيات لامپ هاي کم مصرف

جيوه عنصر ضروري و تشکيل دهنده لامپ هاي کم مصرف است. و مقدار جيوه در لوله ي شيشه ای لامپ کم مصرف وجود دارد و هر لامپ کم مصرف عادي داراي 2/5 ميلي گرم جيوه است.

اينکه استفاده از لامپهاي CFL در منازل بي خطر است يا خير بايد گفت که ما مي توانيم با رعايت نکات ايمني در نحوه برخورد با جيوه موجود در لامپ هاي فلورسنت، در بيمارستان ها، محيط هاي کار، مدارس و يا آسايشگاه هااز لامپهای کم مصرف استفاده کنيم.

لامپهاي CFL يا کم مصرف متشکل از لوله هاي شيشه اي هستند که در صورت وارد آمدن ضربه، مي شکنند لذا همواره بايد از پايه لامپ آن را باز و بسته کرد و هيچگاه با فشار زياد اين نوع لامپها را داخل سوکت با استفاده از لوله هايش نچرخانيد زيرا احتمال شکسته شدن شيشه آن وجود دارد. ضمن آنکه هنگام خريد لامپ کم مصرف نيز بايد به مرغوبيت و استاندارد بودن آن توجه شود.

http://suherfe.blogfa.com

اگر لامپ شکسته شود :

از آنجا که مقدار اندکي جيوه در لامپ هاي کم مصرف وجود دارد بزرگترين ريسکي که ناشي از شکستگي لامپ وجود دارد بريدگي ناشي از لبه هاي تيز شيشه يا حباب لامپ است. تحقيقات نشان داده است که خطر براي سلامت مصرف کننده در صورت شکستگي لامپ وجود دارد و بايد شکستگي ها را به طور درست و مناسب جمع آوري کرد.

- اگر در اتاق کوچکتر از 3 در 3 متر مربع است 15 دقيقه آنجا را ترک کنيد.

- در صورت امکان پنچره ها را باز کنيد تا هواي اتاق تهويه شود.

- همه خرده شيشه ها و ذرات ريز بدون استفاده از جاروبرقي جمع آوري شود چرا که جارو برقي مي تواند جيوه را در هوا منتشر کند.

- اگر مجبور به استفاده از جارو برقي هستيد پنجره هاي اتاق را باز کنيد و پس از جارو کشيدن کيسه جارو برقي را تخليه کرده و داخل محفظه را با دستمال مرطوب تميز کنيد.

- خرده هاي شکسته شده را در کيسه پلاستيکي در بسته قرار دهيد و محدوده را با پارچه مرطوب پاک کنيد تا هرگونه ريزه هاي بسيار کوچک و ظريف شيشه پاک شود. پارچه به کار رفته را نيز در ظرف پلاستيکي قرار دهيد.

- در صورتي که قطعات لامپ شکسته شده بر روي فرش ريخته باشد قطعات آن را با استفاده از دو مقوا از روي فرش جمع آوري کنيد و قطعات ريز را با نوار چسب از سطح فرش جمع آوري کنيد. در صورت امکان فرش را در فضاي آزاد تکان دهيد تا ذرات آن کاملا ريخته شود.

- براي دفع زباله حاصله اجزا را داخل کيسه نايلوني قرار داده و در آن را ببنديد و در سطل زباله قراردهيد.

http://suherfe.blogfa.com

منبع:sakoye9.lxb.ir

http://suherfe.blogfa.com