جواب فعالیت های درس های 3و4و5مطالعات اجتماعی نهم

فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم درس سوم

فعالیت۱: سنگ کره از سنگ و خاک و اب کره تمام ابهای کره ی زمین و هواکره ابهای دورتادور زمین را فراگرفته است و همگی برای چرخه ی حیات رویزمین لازم هستند

وچون خورشید ازافق پایینتری می تابد نور خورشید داخل خانه مسافت بیشتری از طول اتاق را روشن می کندهوا کره گازها

فعالیت۲: خلقت منظم پیچیده ی زمین و جهان افرینش همه به قدرت و عظمت خداوند دلالت دارد

فعالیت۳: کوهستان ها و دامنه ها:

دامپروری/ تولید برق / ساخت سد

استراحت و تفریح / قایقرانی و ورزش های ابی در دریاچه های پشت سد / ماهیگیریدر دریاچه های سد

جلگه ها و دشتها کشاورزی/ شهرسازی/ جاده سازیتوریستی

۴٫هردو …بیشتر به علت پشرفت فن آوری و تکنولوژی و نیاز بیشتر انسان

درس۳

فعالیت۴ : هر دو . زیرا گاهی انسانها بر طبیعت مسخرند و با تکنولوژی روز ناهمواریها را برای رفع نیازها تغییر میدهند مثل راه سازی و استخراج معادن و تونل سازی

اما گاهی این طبیعت است که بر انسان تسلط دارد مانند طوفانها دستکاری طبیعت بیشتر شده ۵٫دریاچه ارومیه زدن پل …معدن استخراج معادن و انفجار و تخریب زمین سد و جاده و تونل و جاده که مشخصه کشت برنج به صورت پلکانیه روستا مسطح کردن زمین برای کشت .زدن کانال براى ابیاری

فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم

 درس چهارم

فعالیت۱: به دلیل تبخیر زیادتر .

اقیانوس منجمد شمالی و جنوبی‌. زیرا شوری کمتری دارد

فعالیت۲: نیوفوندلند: جریانات لابرادر و گلف استریم شرق ژاپن : اوراشیو و کوروشیو

فعالیت۳: به دلیل فشار زیاد اب . تاریکی . عدم تجهیزات کافیحرکت در اب سختره تا هوا چون مولکولهای مایع بهم نزدیک ترند تا هوا

فعالیت۴-کمبود منابع مهم تامین عذا…کاهش حمل و نقل دریایی و راهها ی آبی ..کمبود منابع تامین آب شیرین …کمبود نفت و گاز موجود در فلات قاره ها

فعالیت۵الف-کنترل صید ماهی ..استخراج منابع..جلوگیری از آلودگی آبها…ایجاد مناطق حفاظت شده در اقیانوسها

فعالیت۵ب-بخاطر دفن زباله های اتمی در اعماق اقیانوسها..صید بی رویه و انبوه ماهی ها

فعالیت۷-لنینگراد ….زیرا در عرض ۶۰درجه شمالی قرار دارد و خورشید در دی ماه در این نقطه به صورت مایل میتابد بنابراین نور و گرما کمتر میرسد و سردتر است

برای سوال ۴ :

بشر با کمبود شدید اب مواجه می شود و میزان تبخیر ابدکه باعث بارش کافی بر خشکی ها می شود کافی نخواهد بود

ادامهفعالیت ۷زیرا از برگن به سمت لنینگراد فاصله ی شهر ها از جریانات دریایی به خصوص گلف استریم بیشتر می شود و هوا خنک تر میگردد

بخش بعدی نقطه چین : کمتربا اینکه در یک عرص قرار دارند ولی عواملمتعدد ی از جمله ارتفاع ..وزش باد ..دوری و نزدیکی به دریا و جریانهای دریایی تاثیر دارند و چون از جریان اب گرم گلف استریم دورتر میشویم استکهلم و لنینگراد سردتر میشوند

فعالیت۸ استراتوسفر و تروپوسفر

لایه ازن به تنهایی یک گاز گلخانه ای است و اگر تحت تاثیر گازهای گلخانه ای دیگر قرار نگیرد به اعتدال اب و هوای زمین می پردازد. البته مانع ورود اشعه های مضر خورشید به زمین نیز می شود.

فعالیت۹الف: زیرا در انجا اکسیژن کمتر و نیتروژن( ازت) بیشتر است و هوا رقیق است.

ب: به دلیل اوج گرفتن هوا پیما به سطوح بالاتر هوا و رقیق شدن هوا چون احتمال تنگی نفس هست استفاده از ماسک اکسیژن

فعالیت۹ب: افزایش تعداد خودرو ها و افزایش استفاده از سوخت های فسیلی/ افزایش کارخانه ها / کاهش کشت گیاه که موجب گرد و خاک میشوداتش سوزی در جنگل ها و از بین رفتن انها

جلوگیری از تابش اشعه های خطرناک خورشید به زمین

فعالیت های مطالعات اجتماعی نهم

درس ۵

فعالیت۱: جنگل های بارانی استوایی :

در اسیا : کشورهای اندونزی . مالزی . در افریقا : کشورهای کنگو . گابون . گینه استوایی . کامرون .جنوب نیجریه . بنین . توگو . غنا ساحل عاج . لیبریا . سیرالئون . گینه .در امریکا : کشورهای برزیل . اکوادور و جنوب کلمبیا

ادامه جواب ۱ کشور برزیل بیشترین وسعت جنگلهای بارانی را دارد

فعالیت۲ الف:بیشترین میزان ترکیبات الی : جنگلهای بارانی استوایی کمترین میزان ترکیبات: بیابانها و توندرا

فعالیت۲ ب : مناطق استوایی میزان ترکیبات زیادی دارند چون در انجا دما بالا و بارش زیاد و سواحل نزدیک اقیانوسند و تبخیر شدید و هوا شرجی میباشد همینطور ارتفاع انجا نسبت به سطح دریا کمتر است لذا رشد گیاهان هرگز متوقف نشده و تولید مواد الی با عمل فتوسنتز به کمک خورشید به راحتی انجام میگیرد اما در توندرا و بیابانها اینگونه نیست

کاربرگ ۴ فعالیت۱: از بالا به پایین : قطبی/ جنب قطبی/ معتدل/ بین المداری

فعالیت۲: از بالا به پایین: توندرا/ تایگا/ بیابان . جنگلهای استوایی

فعالیت۳: ساوان بین بیابانها و جنگلهای استوایی است

فعالیت۴ و ۵: در عرضهای بالا بارش کمتر شده هوا سردتر شده رطوبت در هوا کمتر شده لذا پوشش گیاهی تنک تر می شود

فعالیت ۵/۶ با دانش اموزه

فعالیت۱درس ۵-قاره های آسیا ..استرالیا..آفریقا. .امریکای جنوبی ….برزیل ..کنگو..اندونزی ولی بیشترین برزیله

 

برگرفته ازnim-kat.ir